Vychutnejte si u nás náš Bačův grog

Na Jehličné byste si rádi dali:

Bačův grog (486 | 23%)
Bačův grog 2x (366 | 17%)
Bačův grog 3x (450 | 22%)
Bačův grog 4x (398 | 19%)
Bačův grog 5x (392 | 19%)
Krhová lhota - obrázek

Krhová lhota - obrázek

Obec se rozkládá podél potoka Krhůvky v nadmořské výšce 312 m, řada usedlostí a pasek se ale rozkládá na stráních a svazích výběžků Veřovických vrchů. Katastr obce zaujímal r. 1991 rozlohu 833 ha a žilo tu 1 706 obyvatel v 417 domech.

Katastrem prochází železniční trať ve směru Valašské Meziříčí–Ostrava a železniční trať Valašské Meziříčí–Rožnov pod Radhoštěm, na níž je i železniční zastávka Krhová. V l. 1944–1945 proběhlo neúspěšné jednání o zřízení společné železniční zastávky pro obce Krhová a Bynina na trati Kojetín–Ostrava.

Název vsi se objevuje v historických pramenech ve variantách za Krhowu (1502), Krhowa (1505), Krhowa (1675), Krchowa (1718), Krhowa, Krhová (1846, 1885), Krhow, Krhov (1872). V místním nářečí ta Krhová, do téj Krhovéj, za Krhovú, Krhovjané, krhovský. Původní, ale nedoložené, bylo asi označení Krhova Lhota, po vynechání substantiva ves, lhota, byla přehodnoceno posesivní -ova na adjektivní -ová.

Krhová se vzpomíná poprvé r. 1442, kdy je zmíněn vladyka Hudek z Krhové. Tvořila tehdy patrně samostatný vladycký statek, v l. 1446–1463 seděl na krhovské tvrzi Jan Měřička z Těškovic. V r. 1502 byla Krhová součástí panství Rožnov. R. 1516 bylo v Krhové 12 usedlých, z toho 2 měli lhůtu (dneska bychom řekli hypotéku), jednoho člověka v Krhové držel Jiřík z Krásna. V l. 1529–1542 tvořila Krhová znovu samostatný vladycký statek. R. 1667 byl v Krhové fojt (Jura fojt), 8 selských gruntů (z nich jeden měl lhůtu 3 roky, druhý grunt kdysi Jakuba Vávry byl pustý). Dále tu byly 4 zahradnické usedlosti a 11 chalupníků bez pozemků. Urbář panství meziříčského z r. 1676 uvádí v Krhové fojta, 14 selských gruntů a 11 chalupníků.

Demografický vývoj v letech 1794–1991

Po zrušení patrimoniálního zřízení r. 1849 byla Krhová součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí. R. 1953 byla obec připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část.

Obecní správu reprezentoval zpočátku pouze dědičný fojt. Fojt krhovský se dvěma konšely se uvádí v r. 1573 v křivské gruntovní knize. Tamtéž se v r. 1602 zmiňuje i krhovský fojt Pavel Váhala. Vedle fojta se postupně prosazovali purkmistr a jeho spoluradní.

V Krhové působilo mnoho spolků, z nichž některé souvisely s profesní skladbou obyvatelstva, které bylo značnou měrou zaměstnáno v průmyslu. R. 1907 byla v Krhové založena organizace sociálně demokratické strany a rok na to také odbočka Dělnické tělovýchovné jednoty. R. 1921 vznikla v Krhové organizace komunistické strany a silná jednota Federace dělnických tělocvičných jednot. Kromě toho tu působil Okrašlovací spolek, Lidová jednota, Jednota Čs. Orla, Čtenářsko-pěvecký spolek a Sbor dobrovolných hasičů (zal. 1911). Po druhé světové válce přibyly některé další organizace: Družstvo Lidový dům, Svaz národní revoluce, Svaz zaměstnanců umělecké a kulturní služby aj.

Počátky školního vyučování spadají do let 1805–1808, mládež byla tehdy vyučována v soukromých domech. R. 1853 byla postavena přízemní školní budova, nadstavená o jedno patro r. 1878 a rozšířena o 2. třídu. Nynější budova neúplné základní školy byla postavena r. 1913 a rekonstruována byla v r. 1960 a 1981. Děti z vyšších ročníků dojíždějí do škol ve Valašském Meziříčí. V oblasti duchovní správy spadala Krhová vždy do valašskomeziříčské farnosti. V Krhové nebyl kostel, pouze r. 1897 zde byla postavena menší kaple.

Katastr Krhové zaujímal r. 1900 rozlohu 834 ha, z toho pole 329, lesy 280, pastvin 59, louky 125 a zahrady 19 ha. JZD bylo založeno r. 1951 jako menšinové a brzy se rozpadlo. Nové družstvo bylo založeno v r. 1957. R. 1962 převzal jeho půdu Státní statek Vsetín se sídlem ve Valašském Meziříčí. Po jeho zrušení r. 1977 převzalo zemědělskou půdu v Krhové JZD Podlesí se sídlem ve Valašském Meziříčí. Po jeho rozpadu slouží objekty JZD jiným podnikatelským aktivitám.

Původně zemědělská obec značně změnila svůj ráz po založení sklárny v Krásně r. 1855, což ovlivnilo růst obce a především vzrůst počtu dělnictva a dělnického hnutí. Zhruba dvě třetiny obyvatelstva z Krhové byly zaměstnány ve sklárnách, menší část našla obživu v cihelně v Hrachovci a část v tabákové továrně v Novém Jičíně. R. 1923 byly v Krhové zastoupeny tyto živnosti: 6 hostinců, kovář, 2 krejčí, mlynář, komisionářský obchod, 2 obchody s lahůdkami, 5 obchodů se smíšeným zbožím, 2 obuvníci, 2 stolaři a povozník. R. 1938 vznikl v Krhové menší pletárenský podnik, který zanikl v souvislosti s přestavbou průmyslu po r. 1948. V Krhové působila také pobočka družstva Lipta, vyrábějící dřevěné hračky.

Již r. 1746 byla Krhová známa lázněmi. Stávaly na Jehličné, kde se vyskytovala železnato-sirnatá voda. R. 1861 zde byla zřízena lázeň (Wittigsbad), v níž se při terapii užívaly léčebné účinky jedlového jehličí. Hostinec, který tam později vznikl, se stal známým výletním místem.

Na území Krhové je pomník T. G. Masaryka se jmény padlých v 1. světové válce a se jmény obětí 2. světové války a pamětní deska sovětské zpravodajské skupiny „Karel 20” na restauraci Jehličná.

Do katastru Krhové patří i místní část Hrádky (Castellini), která je pojmenována podle zaniklé tvrze - Hrádku, ježto střežila cestu údolím Rožnovské Bečvy. Také se zde u místní Cihelny nacházel první tenisový kurt na území Valašské Meziříčí, který byl líhní pro první mezříčské tenisové talenty.

castellini 50.bmp
Cyklo a Ski team
ohlaklika.jpg
Cyklo team Horní Bečva
bajkeri.gif
Rožnov pod Radhoštěm
Valach MTB Team
Valasskehovada.gif
"Hafan Bike Team"
logo_MTB2009.jpg
Závod horských kol
Mraky nad ČR
NEXT 48 HRS
WITH.NOLIMIT.CZ i m p r e s s i o n c r e a t i n g
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one